ZWROTY

Kupujący ma prawo odstąpić od sprzedaży bez podania przyczyny w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki. Jeżeli 14-dniowy termin upływa w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub wolny od pracy ulega przedłużeniu do pierwszego następującego po nim dnia roboczego.

Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z fakturą VAT przed jego upływem na adres Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej Olga Baksalary-Dąbrowsa i wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: olga.baksalary@gmail.com Wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Koszt odesłania towaru do Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej Olga Baksalary-Dąbrowsa nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, gdy dostarczone produkty były niezgodne z zamówieniem (w takiej sytuacji koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej Olga Baksalary-Dąbrowsa (włąściciel sklepu Salonouioui.pl)

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot i wymiana towaru nie dotyczą zamówień złożonych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Zwracany towar należy odesłać na adres:

 

Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej Olga Baksalary-Dąbrowska

Al. Wojska Polskiego 90D

65-001 Zielona Góra

 

Kupujący, który odstępuje od umowy sprzedaży może otrzymać zwrot ceny zwróconych produktów, a także zwrot kosztu dostawy tych produktów od Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej Olga Baksalary-Dąbrowska do kupującego.

 

REKLAMACJE

Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, został uszkodzony podczas dostawy lub jest niezgodny z zamówieniem to niezwłocznie poinformuj nas o tym telefonicznie: tel. 668 667 583 lub mailowo:olga.baksalary@gmail.com, i odeślij go niezwłocznie na adres:

Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej Olga Baksalary-Dąbrowska

Al. Wojska Polskiego 90D

65-001 Zielona Góra

 

Reklamacja powinna zawierać numer zamówienia, opis usterki, imię i nazwisko reklamującego, adres zwrotny oraz telefoniczny numer kontaktowy.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

W przypadku uznania reklamacji nastąpi wymiana produktu na nowy, wolny od wad. Jeżeli wymiana ta jest niemożliwa otrzymasz zwrot wartości towaru na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Pamiętaj! W przypadku zakupu prywatnego na zgłoszenie reklamacji towaru masz 2 lata. Jeżeli zakupów dokonałeś na rachunek firmy czas reklamacji wynosi 1 rok.

Uwaga ! nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

W celu otrzymania instrukcji co do reklamacji można kontaktować się pod numerem telefonu:

668 667 583 lub olga.baksalary@gmail.com

  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Google+ Icon

 W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej Olga Baksalary-Dąbrowska , 65-001 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 90 D.

 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

• w związku z wykonaniem umowy lub zleceniem przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO

• gdy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej w związku z likwidowaniem szkody w pojeździe na podstawie art. 6 ust 1 lit d RODO.

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy z zawartej ze spółką w oparciu o prawnie uzasadniony interes spółki polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

 

W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować telefonicznie e-mailem na adres olga.baksalary@gmail.com

2. Zebrane dane nie będą udostępnianie.

3. W związku z przetwarzaniem danych ma Pan/i prawo:

- do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail (olga.baksalary@gmail.com), listem zwykłym na adres Gabinetu.

4. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub przygotowania oferty, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz będą okresowo co 5 lat przeglądane celem sprostowania lub usunięcia.